Luật sư tư vấn về chủ đề "Trần Hữu Dũng"

Trần Hữu Dũng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Trần Hữu Dũng.

Pháp chế và phát triển: Vài nhận xét từ kinh tế lý thuyết - Trần Hữu Dũng

Pháp chế và phát triển: Vài nhận xét từ kinh tế lý thuyết -   Trần Hữu Dũng
Hầu như không ai phủ nhận sự quan trọng của pháp chế cho phát triển kinh tế. Thậm chí, có người sẽ đổ đồng phát triển với pháp trị: một trong những đặc tính của phát triển là pháp trị, ngắn gọn. Từ đó, có suy luận rằng pháp luật, nhất là bộ phận luật thành văn, là một tiền đề của phát triển kinh tế, nghĩa là, muốn phát triển thì phải có những bộ luật càng chi tiết, càng đầy đủ càng tốt, phải có một bộ máy tư pháp càng hùng hậu, càng nghiêm khắc càng tốt.