Luật sư tư vấn về chủ đề "trăng hoa"

trăng hoa | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trăng hoa.

Chọn trăng hoa hay hạnh phúc

Chọn trăng hoa hay hạnh phúc
Con người “ Lòng và như lòng sung” tự nhiên ai cũng thích trăng hoa cả. Trăng hoa theo cách nói tương tự còn được người Phương tây đặt cho nó là một cái tên rất đẹp, đó là “ lãng mạn” . Tại sao vậy? Vì theo khoa học giới tính thì: con người là một động vật có vú ở mức tiêu biểu nhất, mà động vật có vú thì thích trăng hoa số 1, vậy thì con người còn ở mức tiêu biểu thì sẽ ra sao?