Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Trang Web"

Trang Web | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Trang Web.

Đầu tư thương hiệu: Bắt đầu từ trang web

Đầu tư thương hiệu: Bắt đầu từ <strong>trang</strong> <strong>web</strong>
Đó là nội dung của hội thảo “Thương hiệu mạnh – Lợi thế cạnh tranh trong kinh tế hội nhập” do VCCI tổ chức ngày 27/10/2009 tại Hà Nội. Chuỗi hội thảo cùng chủ đề còn diễn ra tại TP.HCM, An Giang, Đà Nẵng nhằm giúp doanh nghiệp (DN) nhận thức đúng về thương hiệu.