Luat Minh Khue

tranh chấp quyền thừa kế

tranh chấp quyền thừa kế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tranh chấp quyền thừa kế

Tư vấn pháp luật về quyền thừa kế

Tư vấn pháp luật về quyền thừa kế
Thưa luật sư, mong luật sư tư vấn giúp trường hợp của tôi. Ông ngoại tôi lấy bà ngoại tôi là vợ chính thức và có hai người con là mẹ tôi và dì tôi. Sau đó, ông tôi đưa một người đàn bà khác về chung sống như vợ chồng và sinh được 3 người con gồm 1 dì và 2 cậu, trong đó có 1 cậu đã hi sinh.