Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tranh chấp về môi giới"

tranh chấp về môi giới | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tranh chấp về môi giới.

Khi bị đe dọa tiền môi giới tôi cần làm như thế nào ?

Khi bị đe dọa tiền môi giới tôi cần làm như thế nào ?
Kính gửi công ty Luật Minh Khuê, mong luật sư tư vấn hộ tôi trường hợp này: Tôi có mua một ngôi nhà ở Sài Gòn, nhưng lại bị môi giới làm khó về việc chi tiền môi giới. Vì quen biết tôi có quen thằng em làm môi giới của một Công ty và nhờ nó kiếm giùm tôi một căn nhà ở Sài Gòn để cho con gái tôi tiện việc học. Và thằng em đó kiếm cho tôi được một ngôi nhà ở Quận 3.