Luat Minh Khue

tranh chấp về môi giới

tranh chấp về môi giới - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tranh chấp về môi giới

Khi bị đe dọa tiền môi giới tôi cần làm như thế nào ?

Khi bị đe dọa tiền môi giới tôi cần làm như thế nào ?
Kính gửi công ty Luật Minh Khuê, mong luật sư tư vấn hộ tôi trường hợp này: Tôi có mua một ngôi nhà ở Sài Gòn, nhưng lại bị môi giới làm khó về việc chi tiền môi giới. Vì quen biết tôi có quen thằng em làm môi giới của một Công ty và nhờ nó kiếm giùm tôi một căn nhà ở Sài Gòn để cho con gái tôi tiện việc học. Và thằng em đó kiếm cho tôi được một ngôi nhà ở Quận 3.