Luật sư tư vấn về chủ đề "tranh chấp bản quyền tác giả"

tranh chấp bản quyền tác giả | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tranh chấp bản quyền tác giả.

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả theo công ước Berne

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả theo công ước Berne
Việt Nam là thành viên của Công ước Berne, cho nên các quy định của Luật sở hữu Trí tuệ của Việt Nam phải tuân thủ các quy định của công ước này. Luật Minh Khuê phân tích các quy định về đăng ký quyền tác giả theo cong ước và giải đáp một số vấn đề pháp lý liên quan:

Đối tượng nào không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả ?

Đối tượng nào không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả ?
Hiện nay, có khá nhiều đối tượng không thuộc diện đăng ký bảo hộ quyền tác giả như tin tức, kiến thức khoa học thông dụng, một số tài liệu dạng khác ... và một số vấn đề pháp lý khác liên quan đến bản quyền sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp cụ thể:

Thắc mắc về cuộc thi ảnh ?

Thắc mắc về cuộc thi ảnh ?
Kính thưa luật sư Minh Khuê. Tôi có 1 thắc mắc muốn được tư vấn. Trong một cuộc thi ảnh, tôi có được cơ quan cử tham dự, tôi chọn lọc trong cơ quan hàng nghìn bức ảnh và tôi trọn ra được 01 bức ảnh để đem đi dự thi ( ảnh không phải của tôi ). Tôi chỉnh sửa cho bức ảnh đúng kích thước theo yêu cầu của Ban tổ chức, đặt tên cho bức ảnh, viết nội dung 300 từ đúng theo điều kiện của ban tổ chức. Tôi đứng tên đi thi.

Vi phạm bản quyền khi photo sách ? Mức phạt hành vi xâm phạm bản quyền

Vi phạm bản quyền khi photo sách ? Mức phạt hành vi xâm phạm bản quyền
Một trong những lĩnh vực có nhiều hành vi xâm phạm bản quyền nhất là vấn đề phô tô sách đã phát hành hợp pháp mà không được phép của cơ quan phát hành cũng như của tác giả cuốn sách đó. Luật sư tư vấn và giải đáp các vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề xâm phạm bản quyền sách, truyện, báo chí

Bảo hộ quyền tác giả theo công ước Berne

Bảo hộ quyền tác giả theo công ước Berne
Công ước Berne về bản quyền tác giả là một công ước mà Việt Nam gia nhập từ khá sớm. Trong công ước này quy định những thông lệ, điều khoản quốc tế chung nhất về vấn đề bản quyền. Luật sư tư vấn và cung cấp thêm các thông tin pháp lý liên quan:

Quyền tác giả có được bảo hộ suốt đời hay không ?

Quyền tác giả có được bảo hộ suốt đời hay không ?
Thời gian bảo hộ quyền tác giả là bao lâu ? Thủ tục hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả thực hiện như thế nào ? Văn bằng bảo hộ quyền tác giả và một số vấn đề pháp lý liên quan sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Bảo vệ bí mật thương mại trong nhượng quyền

Bảo vệ bí mật thương mại trong nhượng quyền
Mọi hợp đồng nhượng quyền đều bao gồm nhiều điều khoản nhằm bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ, các sáng chế, bí quyết kinh doanh. Có nhiều hợp đồng lại thất bại do không chỉ ra được một cách thức đúng đắn nhằm bảo vệ một thứ được coi là tài sản quý giá nhất đối với mọi doanh nghiệp đó chính là các bí mật thương mại.