Luật sư tư vấn về chủ đề "tranh chấp khi hết thời hạn"

tranh chấp khi hết thời hạn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tranh chấp khi hết thời hạn.

Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con ?

Lao động nữ đi làm trước <strong>khi</strong> <strong>hết</strong> <strong>thời</strong> <strong>hạn</strong> nghỉ sinh con ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Do tính chất công việc nên sau 4 tháng nghỉ thai sản em đi làm lại. Việc đi làm lại chỉ thoả thuận bằng miệng với công ty. Trước đó công ty trả tiền trợ cấp thai sản cho em theo hàng tháng là 4446333vnd. Tính đến lúc em đi làm lại em đã nhận được 4 tháng trợ cấp thai sản.