Luat Minh Khue

tranh chấp mốc giới

tranh chấp mốc giới - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tranh chấp mốc giới

Tranh chấp mốc giới đất khi phân chia di sản thừa kế?

Tranh chấp mốc giới đất khi phân chia di sản thừa kế?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Năm 1994 bà nội tôi có chia cho 4 người con gồm có 3 chú và bố tôi trên mảnh đất có chiều rộng là 27m chiều dài là 32m và bà nội tôi chia đều cho 4 người con mỗi người được 6,8m chiều rông và 32m chiều dài.