Luat Minh Khue

tranh chấp nội bộ

tranh chấp nội bộ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tranh chấp nội bộ

Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp trong nội bộ công ty cổ phần?

Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp trong nội bộ công ty cổ phần?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Công ty cổ phần EFG được thành lập và đăng ký kinh doanh ngày 14/11/2005 với ba cổ đông sáng lập là ông A, B và C. Công ty có trụ sở tại 22 đường M thành phố N Đại diện theo pháp luật là ông C, giám đốc công ty. Vốn điều lệ của công ty khi thành lập là 700 triệu trong đó ông A góp 250 triệu tương ứng 35,71% vốn điều lệ; ông C góp 438 triệu, tương đương 62,58% vốn điều lệ; ông B góp 12 triệu, tương đương 1,71% vốn điều lệ.