Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tranh chấp nội bộ"

tranh chấp nội bộ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tranh chấp nội bộ.

Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp trong nội bộ công ty cổ phần?

Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp trong nội bộ công ty cổ phần?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Công ty cổ phần EFG được thành lập và đăng ký kinh doanh ngày 14/11/2005 với ba cổ đông sáng lập là ông A, B và C. Công ty có trụ sở tại 22 đường M thành phố N Đại diện theo pháp luật là ông C, giám đốc công ty. Vốn điều lệ của công ty khi thành lập là 700 triệu trong đó ông A góp 250 triệu tương ứng 35,71% vốn điều lệ; ông C góp 438 triệu, tương đương 62,58% vốn điều lệ; ông B góp 12 triệu, tương đương 1,71% vốn điều lệ.