Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tranh chấp ranh giới"

tranh chấp ranh giới | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tranh chấp ranh giới.

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, xây dựng nhà ở?

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, xây dựng nhà ở?
Tranh chấp quyền sử dụng đất và tranh chấp phần tài sản trên đất là nhà ở hoặc công trình xây dựng trên đất là hai dạng tranh chấp cơ bản trong lĩnh vực đất đai. Vậy, cần làm gì tốt nhất để giải quyết các tranh chấp kể trên?