Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tranh chấp trọng tài"

tranh chấp trọng tài | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tranh chấp trọng tài.

Vai trò của tòa án trong tố tụng trọng tài thương mại

Vai trò của tòa án trong tố tụng trọng tài thương mại
Trong nền kinh tế thị trường, các tranh chấp về kinh doanh đang diễn ra với chiều hướng gia tăng, nội dung tranh chấp phức tạp, mức độ tranh chấp gay gắt đòi hỏi phải được giải quyết kịp thời, nhằm bảo vệ quyền lợi cho các đương sự;

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài
Trong thực tiễn tố tụng kinh doanh – thương mại cho thấy ngày càng nhiều vụ/việc tranh chấp giữa các bên được giải quyết bằng Trọng tài thay vì bằng Tòa án theo truyền thống.Bài viết dưới đây đề cập đến một số vấn đề về giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài.