Luật sư tư vấn về chủ đề "trao đổi tài sản"

trao đổi tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trao đổi tài sản.

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản
Trao đổi tài sản là việc chuyển đổi một tài sản này lấy một tài sản khác dựa trên nguyên tắc tự nguyện thỏa thuận của các bên và phải được lập thành hợp đồng. Công ty luật Minh Khuê đưa ra mẫu hợp đồng để quý khách tham khảo: