Luật sư tư vấn về chủ đề "trật tự đô thị"

trật tự đô thị | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trật tự đô thị.

Đô thị là gì ? Cách phân loại đô thị theo quy định pháp luật

Đô thị là gì ? Cách phân loại đô thị theo quy định pháp luật
Theo Từ điển tiếng Việt, khái niệm “đô thị” được định nghĩa là “nơi dân cư đông đúc, là trung tâm thương nghiệp và có thể cả công nghiệp; thành phổ hoặc thị trấn. Vậy, dưới góc nhìn pháp lý thì khái niệm, cách hiểu và phân loại đô thị được quy định thế nào ? Bài viết phân tích cụ thể: