Luật sư tư vấn về chủ đề "treo cờ rủ"

treo cờ rủ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề treo cờ rủ.

Kiểm toán rủ ro là gì? Nội dung của thủ tục kiểm toán rủi ro?

Kiểm toán <strong>rủ</strong> ro là gì? Nội dung của thủ tục kiểm toán rủi ro?
Rủi ro kiểm toán được hiểu là rủi ro mà báo cáo tài chính có sai sót trọng yếu mặc dù ý kiến ​​kiểm toán khẳng định rằng báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu nào. Rủi ro kiểm toán có thể chịu trách nhiệm pháp lý đối với công ty kế toán công được chứng nhận thực hiện công việc kiểm toán.

Sao cứ kiện vòng vo

Sao cứ kiện vòng vo
“Tối nay đi uống cà fê hả?“ tôi rủ người bạn luật sư và bị từ chối ngay: “Chịu thôi, trời mưa đường