Luật sư tư vấn về chủ đề "treo sổ"

treo sổ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề treo sổ.

Tư vấn về Bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm xã hội

Tư vấn về Bảo hiểm thất nghiệp và Bảo hiểm xã hội
Thưa Luật sư! Vấn đề của tôi như sau: Tôi có làm việc tại Công ty A từ tháng 10-2010 đến tháng 10-2013, sau khi nghỉ việc ở Công ty A 1 tuần, tôi được nhận vào Công ty B. Công ty A chốt sổ BH cho tôi chậm, gần 2 tháng sau mới có. Trong khi đó, Công ty B lại ký hợp đồng chính thức với tôi ngay mà không qua thử việc.

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10-11-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Thành phố Hồ Chí ...