Luật sư tư vấn về chủ đề "trí minh"

trí minh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trí minh.

Tâm có sáng thì trí mới minh - bài viết sưu tầm

Tâm có sáng thì trí mới minh - bài viết sưu tầm
Đạo đức kinh doanh vốn là vấn đề “biết rồi – khổ lắm – nói mãi”, nhưng không vì thế mà điều này trở nên nhàm chán. Nhân dịp đầu xuân, trong lúc “trà dư, tửu hậu”, DĐDN đã có cuộc trò chuyện với các doanh nhân về điều tưởng như “nói mãi” này.