Luat Minh Khue

trích khấu hao tài sản

trích khấu hao tài sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về trích khấu hao tài sản

Tư vấn về vấn đề trích khao tài sản ?

Tư vấn về vấn đề trích khao tài sản ?
Thưa Luật sư: Cho tôi hỏi công ty mua 1 nhà 3 tầng, 2 tầng dùng cho công ty, 1 tầng dùng cho giám đốc ở và sinh hoạt. Vậy khi trích khấu hao tài sản cố định, thuế chỉ chấp nhận cho hợp lý 2/3 căn nhà. Còn loại ra 1/3 căn nhà đúng hay sai? Xin cảm ơn!