Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "trích lục bản sao"

trích lục bản sao | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trích lục bản sao.

Trích lục khai sinh không ghi năm sinh của cha mẹ ?

Trích lục khai sinh không ghi năm sinh của cha mẹ ?
Chào luật sư Minh Khuê. Tôi làm đơn gửi ubnd phường xin trích lục khai sinh cho con trai tôi. Tuy nhiên giấy khai sinh gốc là mẫu cũ từ năm 1997 trong phần họ và tên mẹ, tên cha không có mục ghi năm sinh của mẹ, cha.