Luật sư tư vấn về chủ đề "triển lãm ảnh"

triển lãm ảnh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề triển lãm ảnh.

Qui định về triển lãm ảnh, tác phẩm nghệ thuật

Qui định về triển lãm ảnh, tác phẩm nghệ thuật
Tổ chức triển lãm nghệ thuật ( như triển lãm tranh, ảnh …) cũng là một ngành kinh doanh. Tuy nhiên, dù không có mục đích kinh doanh nhưng nếu Quí vị muốn tổ chức một cuộc triển lãm của riêng mình thì cũng cần biết qua những nội dung trong bài viết này.