Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "triệu tập đại hội đồng cổ đông"

triệu tập đại hội đồng cổ đông | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề triệu tập đại hội đồng cổ đông.

Dịch vụ tư vấn về trình tự triệu tập và họp đại hội đồng cổ đông

Dịch vụ tư vấn về trình tự triệu tập và họp đại hội đồng cổ đông
Thời gian gần đây việc xẩy ra nhiều tranh chấp giữa thành viên công ty và công ty mà chủ yếu liên quan đến việc đòi huỷ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị Toà án tuyên huỷ chủ yếu là do thực hiện không đúng trình tự, thủ tục triệu tập, cũng như ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông.