Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "trình diện cảnh sát"

trình diện cảnh sát | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trình diện cảnh sát.

Không ra trình diện cảnh sát sẽ bị áp giải ?

Không ra trình diện cảnh sát sẽ bị áp giải ?
Khoản 3 điều 129 Bộ luật Hình sự quy định: “Bị can phải có mặt theo giấy triệu tập. Trong trường hợp vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc có biểu hiện trốn tránh thì điều tra viên có thể ra quyết định áp giải”.