Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "trình diện hàng tháng"

trình diện hàng tháng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trình diện hàng tháng.

Bị tình nghi phạm tội trộm cắp tài sản ?

Bị tình nghi phạm tội trộm cắp tài sản ?
Kính chào Luật Minh Khuê, em có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Em bị tình nghi trộm cắp tài sản, nguyên nhân là chở người bạn cùng công ty (em không biết bạn em là người ăn trộm xe máy) nhờ em chở đi lấy xe gửi ở bến xe Quận 8. Bạn em chạy thoát, còn em bị công an Quận 8 bắt rồi di lý về Bình Dương.