Luật sư tư vấn về chủ đề "trình diện hàng tháng"

trình diện hàng tháng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trình diện hàng tháng.

Thuế tháng của cửa hàng photocopy ?

Thuế <strong>tháng</strong> của cửa <strong>hàng</strong> photocopy ?
Thưa luật sư, xin luật sư giúp tôi và cho tôi biết những điều thắc mắc mà tôi chưa hiểu về cách tính thuế của địa phương quản lý thuế nơi tôi có thuê và mở một cửa tiệm làm dịch vụ photocopy

Mẫu hợp đồng dịch vụ kê khai thuế hàng tháng

Mẫu hợp đồng dịch vụ kê khai thuế <strong>hàng</strong> <strong>tháng</strong>
Nhằm tạo điều kiện đối với các doanh nghiệp mới thành lập tuân thủ tốt luật quản lý thuế, Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ kê khai, quyết toán và làm báo cáo tài chính - Tham khảo mẫu hợp đồng dưới đây: