Luật sư tư vấn về chủ đề "Trình độ sáng tạo"

Trình độ sáng tạo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Trình độ sáng tạo.

Tiêu chuẩn trình độ kỹ năng nghề sửa chữa điện trạm nguồn điện đối với công nhân quốc phòng

Tiêu chuẩn trình độ kỹ năng nghề sửa chữa điện trạm nguồn điện đối với công nhân quốc phòng
Sửa chữa điện trạm nguồn điện là một trong 3 nhóm nghề sửa chữa trạm nguồn điện, trình độ kỹ năng nghề này được phân thành 07 bậc. Luật Minh Khuê trình bày cụ thể yêu cầu về chuyên môn đối với từng cấp bậc trình độ kỹ năng nghề sửa chữa điện trạm nguồn điện trong bài viết dưới đây.

Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng?

Tuổi đời và trình độ học vấn của người vào Đảng?
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, công dân cần đáp ứng một số điều kiện nhất định

Trình độ sáng tạo của sáng chế được quy định như thế nào?

Trình độ sáng tạo của sáng chế được quy định như thế nào?
Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế