Luật sư tư vấn về chủ đề "trình tự xác định nguồn gốc đất"

trình tự xác định nguồn gốc đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trình tự xác định nguồn gốc đất.

Trách nhiệm của UBND phường trong việc giải quyết hồ sơ về đất đai ?

Trách nhiệm của UBND phường trong việc giải quyết hồ sơ về đất đai ?
Kính chào Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi mong được giải đáp: Gia đình Tôi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại UBND phường. Sau đó phường có tổ chức 1 cuộc họp lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc đất và thời điềm tạo lập nhà và tiếp theo phường có công khai hồ sơ tại UBND phường trong 15 ngày.