Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "trơ cấp mất việc"

trơ cấp mất việc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trơ cấp mất việc.

Người lao động sẽ được hưởng cả trợ cấp mất việc và trợ cấp thôi việc ?

Người lao động sẽ được hưởng cả trợ cấp mất việc và trợ cấp thôi việc ?
Kính gửi VP Luật sư. Nhờ luật sư tư vấn giúp Tôi vấn đề như sau: Tại khoản 2 Điều 44 BLLĐ năm 2012 quy định “Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.