Luật sư tư vấn về chủ đề "trợ cấp tử tuất"

trợ cấp tử tuất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trợ cấp tử tuất.

Tiền tuất là gì ? Quy định pháp luật về tiền tuất

Tiền tuất là gì ? Quy định pháp luật về tiền tuất
Tiền tuất là khoản tiền do cơ quan bảo hiểm xã hội trả từ quỹ bảo hiểm xã hội cho thân nhân của người lao động, người có công với nước bị chết, theo quy định của pháp luật. Bài viết phân tích cụ thể: