Luật sư tư vấn về chủ đề "trong KCN"

trong KCN | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trong KCN.

Doanh nghiệp FDI đang hoạt động trong KCN có quyền mở chi nhánh sản xuất ngoài/hoặc trong KCN không?

Doanh nghiệp FDI đang hoạt động trong KCN có quyền mở chi nhánh sản xuất ngoài/hoặc trong KCN không?
Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trong KCN hoặc ngược lại có quyền mở chi nhánh sản xuất ngoài/hoặc trong KCN trong cùng tỉnh, thành phố không? Nếu được thì thẩm quyền giải quyết là cơ quan nào (Sở kế hoạch và đầu tư hay ban quản lý KCN, KCX)? (Minh Tú, Bình Định).