Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Trong Xe"

Trong Xe | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Trong Xe.

Mua xe máy cũ

Mua <strong>xe</strong> máy cũ
Chào luật sư em quê nghệ an hiện tai đang làm ở lâm đồng. Niếu em mua xe máy cũ trong lâm đồng thì

Gửi xe đạp

Gửi <strong>xe</strong> đạp
lấy xe được trong ngày (vé xe có giá trị trong 1 ngày). Hôm sau, a bận việc nhà nên cũng không đến lấy

xe chinh chủ

<strong>xe</strong> chinh chủ
từ người khác. Tức xe qua nhiều đời chù. Giờ em không biết chủ phương tiện đứng trong giấy tờ gốc giờ