Luật sư tư vấn về chủ đề "trực vấn luật trực tuyến"

trực vấn luật trực tuyến | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trực vấn luật trực tuyến.

Thông báo thi hành án – “vũ khí” mới của người thắng kiện

Thông báo thi hành án – “vũ khí” mới của người thắng kiện
Lâu nay, khâu thi hành án vẫn được xem là yếu kém nhất trong hệ thống tư pháp nước ta. Rất nhiều người tuy thắng kiện nhưng thi hành án không được, xem như “trớt hướt”, tốn công vô tích sự. Còn công lý thì bị vô hiệu hóa. Với Luật thi hành án dân sự mới có hiệu lực, nay người thắng kiện có thêm một vũ khí mới, có thể sử dụng để ‘đánh” vào người thua kiện, phải thi hành án nhưng cố tình chây lì.