Luật sư tư vấn về chủ đề "trùng số đỏ"

trùng số đỏ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trùng số đỏ.

Bảo hiểm thất nghiệp khi đã nghỉ hưu?

Bảo hiểm thất nghiệp khi đã nghỉ hưu?
Thưa luật sư, Tôi đã tham gia công tác đóng BHXH được 30 năm, đến tháng 8 tôi không thể tham gia công tác nữa và có làm đơn xin nghỉ chờ đợi tuổi về hưu. Trong thời gian công tác tôi có tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Vậy tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không? Nếu được thì tôi phải làm thủ tục như thế nào? Tôi xin cảm ơn!