Luat Minh Khue

trung tâm bồi dưỡng chính trị

trung tâm bồi dưỡng chính trị - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về trung tâm bồi dưỡng chính trị

Tư vấn chuyển từ ngạch công chức sang ngạch viên chức cho người lao động?

Tư vấn chuyển từ ngạch công chức sang ngạch viên chức cho người lao động?
Xin chào các luật sư của cty Luật Minh Khuê! Tôi xin nhờ các luật sư tư vấn giúp tôi một việc như sau: Tôi công tác tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp Huyện từ năm 1998 đến năm 2014, trong suốt 16 năm công tác tôi làm công việc hành chính (kế toán, thủ quỹ, văn phòng - hành chính, giáo vụ), năm nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền khen thưởng