Luật sư tư vấn về chủ đề "Trung tâm phát hành sách"

Trung tâm phát hành sách | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Trung tâm phát hành sách.

Barnes & Noble: Trung tâm phát hành sách lớn nhất thế giới

Barnes & Noble: Trung tâm phát hành sách lớn nhất thế giới
Từ khi đi tiên phong trong việc xây dựng nên hệ thống siêu cửa hàng (superstore) phục vụ cho việc buôn bán sách, Barnes & Noble đã tạo nên một cuộc cách tân mới trong ngành kinh doanh sách và mở rộng thị trường sách theo những hình thức mới mà trước đây không ai nghĩ ra được.