Luat Minh Khue

Trung tâm phát hành sách

Trung tâm phát hành sách - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Trung tâm phát hành sách

Barnes & Noble: Trung tâm phát hành sách lớn nhất thế giới

Barnes & Noble: Trung tâm phát hành sách lớn nhất thế giới
Từ khi đi tiên phong trong việc xây dựng nên hệ thống siêu cửa hàng (superstore) phục vụ cho việc buôn bán sách, Barnes & Noble đã tạo nên một cuộc cách tân mới trong ngành kinh doanh sách và mở rộng thị trường sách theo những hình thức mới mà trước đây không ai nghĩ ra được.