Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "trước hạn"

trước hạn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trước hạn.

Hỏi về chế độ nâng lương trươc thời hạn ?

Hỏi về chế độ nâng lương trươc thời hạn ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Năm 2010 tôi được chủ tịch ubnd tỉnh tặng bằng khen, nhưng chưa được hướng dẫn làm thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn; nay tôi làm thủ tục đề nghị nâng lương theo trước thời hạn có được nữa không ?