Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "trưởng đại diện văn phòng"

trưởng đại diện văn phòng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trưởng đại diện văn phòng.

Giám đốc chi nhánh có được làm Trưởng văn phòng đại diện ?

Giám đốc chi nhánh có được làm Trưởng văn phòng đại diện ?
Xin kính đề nghị quý Công ty Luật Minh Khuê tư vấn giúp. Chúng tôi là Công ty liên doanh với Nhật, công ty TNHH Vận tải Quốc tế Nhật - Việt. Một người Nhật đang làm Trưởng đại diện văn phòng A tại thành phố Hồ Chí Minh liệu có thể được phép đồng thời làm giám đốc chi nhánh của Công ty chúng tôi tại thành phố Hồ Chí Minh không theo luật doanh nghiệp 2014.