Luật sư tư vấn về chủ đề "trường hợp nào được giảm biên chế"

trường hợp nào được giảm biên chế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trường hợp nào được giảm biên chế.

Quy định Giảm biên chế đối với viên chức?

Quy định Giảm biên chế đối với viên chức?
Tôi là cán bộ tổ chức của một trường cao đẳng công lập, Trước đây, trường có tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc với 1 số viên chức là cán bộ, giảng viên. Số cán bộ này sẽ kết thúc hợp đồng xác định thời hạn 3 năm từ tháng 6 tới tháng 12 năm 2016. Theo quy trình trường sẽ làm thủ tục để chuyển ký tiếp hợp đồng không xác định thời hạn với họ

Những quy định pháp luật về hợp đồng vay mà các bên trong giao dịch vay dân sự cần chú ý

Khi thực hiện hợp đồng vay các bên cần chú ý những vấn đề sau để tránh được những hành vi vi phạm quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hình sự đồng thời hạn chế được những rủi ro trên thực tế. Sau ...

Rủi ro khi nhờ người khác đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện nay có rất nhiều cá nhân, tổ chức đang có nhu cầu nhờ một chủ thể khác thay mình đứng tên trên GCNQSDĐ, điều này đã làm phát sinh rất nhiều tranh chấp và khó chứng minh được nguồn chứng cứ. Trong ...