Luật sư tư vấn về chủ đề "trường hợp phải bồi thường chi phí đào tạo"

trường hợp phải bồi thường chi phí đào tạo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề trường hợp phải bồi thường chi phí đào tạo.

Bồi thường chi phí sau khi đi đào tạo về mà nghỉ việc ?

Bồi thường chi phí sau khi đi đào tạo về mà nghỉ việc ?
Thưa Luật sư, em có câu hỏi mong được giải đáp: Hiện em đang làm việc cho một công ty hàn quốc và ký hợp đồng lao động 1 năm, làm được 6 tháng thì công ty cử đi đào tạo bên hàn quốc. Trước khi đi em và công ty có ký một cam kết sau khi đào tạo về em phải làm cho công ty it nhất 3 năm.