Luat Minh Khue

trường Quân sự quân khu

trường Quân sự quân khu 3 - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về trường Quân sự quân khu 3

Thủ tục đăng ký sỹ quan dự bị ?

Thủ tục đăng ký sỹ quan dự bị ?
Xin chào Luật Minh Khuê, em có câu hỏi sau xin được giải đáp: Năm 2011 sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đi học khóa sỹ quan dự bị tại trường Quân sự quân khu 3.