Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "truy thu số thuế"

truy thu số thuế | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề truy thu số thuế.

Ký hợp đồng lao động ba tháng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Ký hợp đồng lao động ba tháng có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?
Kính chào công ty luật Minh Khuê tôi có vấn đề thắc mắc cần được giải đáp như sau: Tôi làm việc tại một công ty xây dựng và ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng và tiền lương được nhận căn cứ theo giá trị khối lượng công việc hoàn thành được xác nhận theo khối lượng nghiêm thu trên hợp đồng làm khoán vào cuối tháng. Tổng mức thu nhập của tôi là 7 triệu đồng trên tháng dự kiến không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.