Luật sư tư vấn về chủ đề "Truyền hình trả tiền"

Truyền hình trả tiền | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Truyền hình trả tiền.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

Điều kiện kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền
Theo quy định của Luật Đầu tư thì kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vậy điều kiện kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được quy định cụ thể như thế nào? Cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây:

Truyền hình trả tiền - Hợp tác và cạnh tranh

Truyền hình trả tiền - Hợp tác và cạnh tranh
Nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và duy trì sự phát triển liên tục, hy vọng sẽ đạt mục tiêu phát triển ổn định trong các năm tiếp theo. Công nghiệp giải trí (bao gồm xuất bản, báo chí, âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, phát thanh, truyền hình v.v…) đã đóng vai trò quan trọng gián tiếp và trực tiếp cho bức tranh toàn cảnh này. Nhưng toàn cầu hoá đang gia tăng cường độ cạnh tranh, đó là thách thức lớn phải đương đầu để vượt qua. Mặt khác, tiềm năng là lợi thế có được để phát triển phải được khai t

Quyết định số 18a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 18a/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền ban hành kèm theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTG ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ