Luat Minh Khue

tuổi gọi nghĩa vụ

tuổi gọi nghĩa vụ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tuổi gọi nghĩa vụ

Tư vấn về kéo dài nghĩa vụ quân sự ?

Tư vấn về kéo dài nghĩa vụ quân sự ?
Chào Luật Minh Khuê, tôi có một số thắc mắc xin được tư vấn như sau: Tôi sinh ngày 21/1/1989. Xin hỏi theo luật mới NVQS thì tôi còn trong độ tuổi gọi nghĩa vụ quân sự không? Chân thành cảm ơn công ty!