Luật sư tư vấn về chủ đề "tư bản"

tư bản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư bản.

Adam Smith và lý luận về của cải, thu nhập, lao động sản xuất và không sản xuất, vai trò của tư bản

Adam Smith và lý luận về của cải, thu nhập, lao động sản xuất và không sản xuất, vai trò của tư bản
Adam Smith phê phán chủ nghĩa trọng thương đã đề cao quá mức vai trò của tiền tệ. Theo ông, sự giàu có không phải ở chỗ có tiền mà là ở chỗ người ta có thể mua được cái gì với tiền. Ông cho rằng lưu thông hàng hóa chỉ thu hút được một số tiền nhất định và không bao giờ dung nạp quá số đó

Thomas Robert Malthus và Nguyên tắc dân số trong kinh tế học cổ điển

Thomas Robert Malthus và Nguyên tắc dân số trong kinh tế học cổ điển
Thomas Robert Malthus là một nhà nhân khẩu học, nhà kinh tế học người Anh. Ông là một trong những đại biểu của kinh tế học cổ điển. Malthus có nhiều đóng góp vào các học thuyết kinh tế và các đóng góp vào lĩnh vực dân số, đặc biệt là vấn đề sự gia tăng dân số thông qua Thuyết dân số của ông
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook