Luat Minh Khue

từ chối tài sản

từ chối tài sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về từ chối tài sản

Tư vấn thủ tục khước từ tài sản thừa kế ?

Tư vấn thủ tục khước từ tài sản thừa kế ?
Xin tổng đài tư vấn luật cho tôi hỏi về việc thừa kế, Bố tôi mất nhưng không để lại di chúc. Theo luật thừa kế thì 1/2 tài sản của bố mẹ tối sẽ được chia đều cho mẹ và 2 anh em tôi.