Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "từ chối tài sản"

từ chối tài sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề từ chối tài sản.

Tư vấn thủ tục khước từ tài sản thừa kế ?

Tư vấn thủ tục khước từ tài sản thừa kế ?
Xin tổng đài tư vấn luật cho tôi hỏi về việc thừa kế, Bố tôi mất nhưng không để lại di chúc. Theo luật thừa kế thì 1/2 tài sản của bố mẹ tối sẽ được chia đều cho mẹ và 2 anh em tôi.