Luật sư tư vấn về chủ đề "tự chọn đội ngũ"

tự chọn đội ngũ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tự chọn đội ngũ.

Giải pháp nào nâng cao năng lực đội ngũ công chức hành chính nước ta ?

Giải pháp nào nâng cao năng lực <strong>đội</strong> <strong>ngũ</strong> công chức hành chính nước ta ?
Khi nhận xét, đánh giá để tìm ra nguyên nhân sự trì trệ, thậm chí là sách nhiễu, cửa quyền ở một bộ phận công chức, quan chức trong bộ máy công quyền ở nước ta, một số ý kiến cho rằng, nguyên nhân chính là do năng lực của nhiều công chức, quan chức còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trong điều kiện mới.