Luật sư tư vấn về chủ đề "tự do"

tự do | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tự do.

Ý chí tự do là gì? Mối quan hệ giữa tự do ý chí và tự do hợp đồng?

Ý chí tự do là gì? Mối quan hệ giữa tự do ý chí và tự do hợp đồng?
Ý chí tự do là khả năng lựa chọn giữa các con đường hành động có thể mà không bị cản trở. Ý chí tự do được liên kết chặt chẽ với các khái niệm về trách nhiệm đạo đức, khen ngợi, khả năng phạm tội, tội lỗi và các bản án khác chỉ áp dụng cho các hành động được tự do lựa chọn.

Tìm hiểu cơ sở lý luận của quyền tự do ngôn luận

Tìm hiểu cơ sở lý luận của quyền tự do ngôn luận
Một số người, như triết gia Ronald Dworkin (1931-), đi xa hơn khi cho rằng một chính quyền không cho phép mở rộng quyền tự do ngôn luận ắt là chính quyền không chính đáng và không đáng gọi là chính quyền dân chủ.

Chủ nghĩa tự do là gì? Quan niệm về chủ nghĩa tự do?

Chủ nghĩa tự do là gì? Quan niệm về chủ nghĩa tự do?
Chủ nghĩa tự do là một hệ tư tưởng, quan điểm triết học, và truyền thống chính trị dựa trên các giá trị về tự do và bình đẳng. Chủ nghĩa tự do có nguồn gốc từ phong trào Khai sáng ở phương Tây, nhưng thuật ngữ này mang nhiều nghĩa khác nhau trong các giai đoạn khác nhau.

Tìm hiểu về tác phẩm "Bàn về tự do" của John Stuart Mill

Tìm hiểu về tác phẩm "Bàn về tự do" của John Stuart Mill
Bàn về tự do (nguyên gốc tiếng Anh: On Liberty) là một trong những tác phẩm triết học nổi tiếng nhất của John Stuart Mill, một nhà triết học thực chứng người Anh. Được xuất bản năm 1859, tác phẩm áp dụng hệ thống đạo đức của chủ nghĩa vị lợi của Mill cho xã hội và nhà nước

Tư tưởng triết học của John Stuart Mill về Tự do

Tư tưởng triết học của John Stuart Mill về Tự do
John Stuart Mill quan tâm đến 3 loại tự do, gồm tự do lương tâm, tự do ngôn luận và tự do lựa chọn cách sống của mình. Ông khẳng định rằng tự do lương tâm mang tính tuyệt đối, còn tự do ngôn luận là điều kiện cần thiết để tự do lương tâm không trở nên vô nghĩa.

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về tự do báo chí

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về tự do báo chí
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà báo có tư tưởng báo chí khoa học, rõ ràng, ổn định xuyên suốt đời hoạt động, luôn hướng đến mục tiêu cụ thể, cao đẹp, biểu hiện ở từng con chữ, câu từ. Vậy, tư tưởng về tự do báo chí của Chủ tịch Hồ Chi Minh có những nội dung gì nổi bật?

Tìm hiểu về quyền tự do báo chí ở Hoa Kỳ?

Tìm hiểu về quyền tự do báo chí ở Hoa Kỳ?
Giống như Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Báo Chí là một trong các điều căn bản của nền Dân Chủ. Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ đã cấm đoán chính quyền không được phép tước bớt các tự do ngôn luận, tôn giáo, báo chí và hội họp.

Luật Doanh nghiệp Việt Nam quy định ra sao về quyền tự do kinh doanh?

Luật Doanh nghiệp Việt Nam quy định ra sao về quyền tự do kinh doanh?
Cũng như các quyền khác, quyền tự do kinh doanh có nội dung rất cụ thể. Nội dung của quyền này không bất biến mà luôn có sự bổ sung theo hướng ngày càng đầy đủ, toàn diện hơn do sự hoàn thiện không ngừng của các điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của nước ta.

Các nguyên tắc về tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ

Các nguyên tắc về tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ
Tự do ngôn luận (freedom of speech) là nguyên tắc đảm bảo cho một cá nhân hay một cộng đồng quyền tự do nói ra rõ ràng quan điểm và ý kiến của mình mà không sợ bị trả thù, kiểm duyệt, hay trừng phạt pháp lý.

các loại rào cản phổ biến đối với tự do hóa thương mại dịch vụ pháp lý? Bình luận về các hạn chế mà Việt Nam đã đưa ra trong biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ pháp lý trong khuôn khổ EVFTA

các loại rào cản phổ biến đối với tự do hóa thương mại dịch vụ pháp lý? Bình luận về các hạn chế mà Việt Nam đã đưa ra trong biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ pháp lý trong khuôn khổ EVFTA
Trong xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động dịch vụ pháp lý ngày càng phát huy mạnh mẽ vai trò của mình trong việc thông thương hoá các hoạt động thương mại. Dịch vụ pháp lý giữ vị trí cần thiết trong số nhiều loại hình dịch vụ khác của nền kinh tế.

Tìm hiểu về quyền tự do theo quan điểm triết học Immanuel Kant

Tìm hiểu về quyền tự do theo quan điểm triết học Immanuel Kant
Immanuel Kant là một trong những nhà tư tưởng lỗi lạc của triết học cổ điển Đức nói riêng và hệ thống triết học nói chung. Muốn hiểu nền tảng đạo đức của xã hội tự do, thì có thể không có gì tốt hơn là bắt đầu với tư tưởng của Immanuel Kant.