Luật sư tư vấn về chủ đề "tự do tư tưởng"

tự do tư tưởng | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tự do tư tưởng.

Từ nhà nước toàn trị đến thời đại dân doanh: Gia tài của 60 năm ngành luật kinh tế Việt Nam

Từ nhà nước toàn trị đến thời đại dân doanh: Gia tài của 60 năm ngành luật kinh tế Việt Nam
Từ năm Ất Dậu 1945 đến năm Ất Dậu 2005, 60 năm đã trôi qua. Tan rồi hợp, một giới luật học mới nhen nhúm tái hình thành từ gần ba thập kỷ nay. Chúng ta đã học được gì của tiền nhân và sẽ để lại gì cho hậu thế; gia tài của 60 năm cải cách có đủ chắp cánh cho những thế hệ tương lai xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật.