Luật sư tư vấn về chủ đề "tư duy phát triển"

tư duy phát triển | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư duy phát triển.

Những thuộc tính cơ bản của tư duy phản biện

Những thuộc tính cơ bản của tư duy phản biện
Tư duy phản biện (critical thinking) có cội nguồn từ triết lý phân tích và chủ nghĩa kiến tạo thực dụng từ hơn 2.500 năm trước, trong kinh Phật mà chủ yếu là kinh Vệ-đà và A-tì-đạt-ma cũng như trong truyền thống của Hy Lạp, tiêu biểu là quan điểm của nhà triết học Socrat.

Quy định về Quyền phát triển và Quyền tài phán chung ,trách nhiệm bảo vệ trước những vi phạm về quyền con người

Quy định về Quyền phát triển và Quyền tài phán chung ,trách nhiệm bảo vệ trước những vi phạm về quyền con người
Quyền con người phải trải qua một quá trình phát triển lâu dài với biết bao thăng trầm của lịch sử đã và được thừa nhận một cách rộng rãi và được xem là giá trị chung của toàn nhân loại.Từ những tư tưởng sơ khai đầu tiên, khái niệm về QCN đã phát triển và không ngừng được mở rộng.

Tư duy pháp lý là gì? Tính biện chứng của tư duy pháp lý

Tư duy pháp lý là gì? Tính biện chứng của tư duy pháp lý
Tư duy là một hoạt động nhận thức của con người, tư duy pháp lý là một loại hình của tư duy được hiểu là cách thức suy nghĩ của Luật sư (hay bất kì những người nào làm việc trong ngành Luật) để tìm ra giải pháp cho một vụ việc với quy định pháp luật. Tìm hiểu tính biện chứng của tư duy pháp lý:

Tư duy phát triển và vấn đề thực thi Luật Cạnh tranh tại Việt Nam

Tư duy phát triển và vấn đề thực thi Luật Cạnh tranh tại Việt Nam
1. Đặt vấn đề Luật Cạnh tranh có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2005. Sau gần năm năm thực thi, mới có một vụ việc hạn chế cạnh tranh và 40 vụ việc cạnh tranh không lành mạnh được xử lý theo quy định của Luật. Mặc dù không phản ánh hết những công việc cơ quan thực thi Luật đã triển khai, nhưng những con số trên buộc những ai quan tâm đến Luật Cạnh tranh phải đặt câu hỏi về sức sống của đạo luật quan trọng này tại Việt Nam.