Luật sư tư vấn về chủ đề "tư duy phát triển"

tư duy phát triển | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư duy phát triển.

Quản lý bằng pháp luật: Một rào cản tư duy

Quản lý bằng pháp luật: Một rào cản tư duy
Quả thật, nếu so “Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật” với tình trạng quản lý bằng mệnh lệnh hành chính như những năm kinh tế bao cấp thì đây là bước tiến lớn của thời kinh tế thị trường. Thế nhưng, câu hỏi quan trọng và không kém phần khó khăn là “quản lý bằng pháp luật” như thế nào? Quản lý bằng pháp luật ở nước ta dường như đang gặp nhiều rào cản về tâm lý, văn hoá pháp lý xuất phát từ phía chính quyền!

Tư duy phát triển và vấn đề thực thi Luật Cạnh tranh tại Việt Nam

Tư duy phát triển và vấn đề thực thi Luật Cạnh tranh tại Việt Nam
1. Đặt vấn đề Luật Cạnh tranh có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2005. Sau gần năm năm thực thi, mới có một vụ việc hạn chế cạnh tranh và 40 vụ việc cạnh tranh không lành mạnh được xử lý theo quy định của Luật. Mặc dù không phản ánh hết những công việc cơ quan thực thi Luật đã triển khai, nhưng những con số trên buộc những ai quan tâm đến Luật Cạnh tranh phải đặt câu hỏi về sức sống của đạo luật quan trọng này tại Việt Nam.

Tư duy phát triển và vấn đề thực thi luật cạnh tranh ở Việt nam

Tư duy phát triển và vấn đề thực thi luật cạnh tranh ở Việt nam
Đến nay, đã có nhiều nghiên cứu cố gắng trả lời câu hỏi về vấn đề thực thi Luật Cạnh tranh tại Việt Nam. Các nguyên nhân thường được đề cập là: các nguồn lực thực thi Luật còn hạn chế; trình độ nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân nói chung về các quy định trong Luật Cạnh tranh chưa cao; bản thân Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn còn nhiều điểm chưa hoàn thiện, gây khó khăn cho việc giải thích và áp dụng trên thực tế…