Luật sư tư vấn về chủ đề "tu hành"

tu hành | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tu hành.

Tu là gì ? Đi tu là gì ? Tu tập, tu tâm, tu hành là gì ?

Tu là gì ? Đi tu là gì ? Tu tập, tu tâm, tu hành là gì ?
Câu hỏi : Tại sao người ta gọi việc đi theo đạo Phật hay sự thực hành theo đạo Phật là “tu”, hay “đi tu”?. Có lúc gọi là “tu tập”, có lúc gọi là “tu hành”, “tu tâm”?. Xin nói nôm na về nghĩa các từ đó trong tiếng Việt như sau: