Luat Minh Khue

tư luật doanh nghiệp

tư luật doanh nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tư luật doanh nghiệp

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh ?

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Em có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Bên e đăng ký giấy phép kinh doanh bên sở kế hoạch đầu tư thành phố bà rịa e có phải làm mấu 08- thây đổi thông tin đăng ký thuế cho cục thuế tỉnh.