Luật sư tư vấn về chủ đề "tư nhân"

tư nhân | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tư nhân.

Ưu điểm, hạn chế của từng loại hình doanh nghiệp

Ưu điểm, hạn chế của từng loại hình doanh nghiệp
Thưa Luật sư, pháp luật doanh nghiệp Việt Nam quy định có bốn loại hình doanh nghiệp là Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH (một thành viên và hai thành viên trở lên), công ty cổ phần, công ty hợp danh. Vậy các loại hình công ty này có những ưu điểm, hạn chế gì. Mong luật sư tư vấn.

Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới của luật bảo hiểm xã hội ?

Căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới của luật bảo hiểm xã hội ?
Kính chào công ty luật Minh Khuê, tôi có một thắc mắc mong các quý luật sư tư vấn: Tôi là chủ của một doanh nghiệp tư nhân, tôi nghe nói năm 2016 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ có hiệu lực. Theo quy định của luật mới thì tiền đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp tôi bao gồm cả phụ cấp. Như vậy có đúng không? Tôi xin cảm ơn luật sư!