Luat Minh Khue

tù tội

tù tội - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tù tội

Bán con đẻ bị phạt

Bán con đẻ bị phạt <strong>tù</strong>
nuôi nhưng có nhận hỗ trợ) bị phạt . Xin cho biết người cha bán con có phạm tội không? Mức hình phạt